thanh.t0k 1479 +11
thai73 1369 -11

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2019

55 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua