minhvn 1277 -2
Hungmap 1712 +2

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

21 nước, 1 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết