minhvn 1273 -2
Hungmap 1716 +2

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

31 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ