minhvn 1269 -2
Hungmap 1720 +2

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

11 nước, 0 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết