Tam.Cuc 1424 +15
phungthong 1394 -15

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

71 nước, 11 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua