phungthong 1379 +19
Tam.Cuc 1439 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết