phungthong 1379 +19
Tam.Cuc 1439 -19

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

48 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết