phungthong 1383 -14
Tam.Cuc 1435 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/10/2019

21 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua