Chile 1546 +15
dk99 1514 -15

Kiểu: Cờ úp, 13/10/2019

46 nước, 6 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua