Minhlinh 1583 -8
anhhoan 1766 +8

Kiểu: Cờ úp, 17/10/2019

95 nước, 12 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua