Thienlop3 1393 -15
Hungachd 1406 +15

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2019

41 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ