nammoadida 1418 -7
Minh99 1262 +7

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

140 nước, 16 phút : 47 giây

Hòa cờ!