nammoadida 1418 -7
Minh99 1262 +7

Kiểu: Cờ úp, 19/10/2019

140 nước, 16 phút : 47 giây

Hòa cờ!