U58u58 1523 -11
gamelui 1632 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

68 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua