Dai.Su 1591 +10
kimngan65 1453 -10

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

50 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua