Thienlop3 1374 +19
phungthong 1448 -19

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

46 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ