Thienlop3 1379 -13
phungthong 1443 +13

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

43 nước, 6 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết