choidonhat 1589 -20
U58u58 1505 +20

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

39 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua