phungthong 1499 +16
luckyqqqqq 1497 -16

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

68 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua