choidonhat 1509 +19
luckyqqqqq 1567 -19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

40 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua