choidonhat 1574 +13
luckyqqqqq 1502 -13

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2019

86 nước, 14 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua