vutuan3110 1450 +9
minhvn 1279 -9

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

50 nước, 9 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ