minhvn 1270 +24
vutuan3110 1459 -24

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

58 nước, 10 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết