vutuan3110 1435 -22
minhvn 1294 +22

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

54 nước, 9 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua