phanvankhai 1721 -27
vutuan3110 1413 +27

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

45 nước, 10 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua