datsao 1593 -19
vutuan3110 1522 +19

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

33 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết