datsao 1588 -19
vutuan3110 1527 +19

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

52 nước, 6 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua