HungktsRV 1384 -11
vutuan3110 1507 +11

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

59 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua