HungktsRV 1395 -11
vutuan3110 1496 +11

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

50 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua