Minh99 1156 -4
vutuan3110 1479 +4

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

51 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết