Minh99 1156 -4
vutuan3110 1479 +4

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết