Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

38 nước, 6 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua