Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

58 nước, 9 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua