Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 12 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua