U58u58 1636 -17
Tien789 1607 +17

Kiểu: Cờ úp, 11/11/2019

73 nước, 10 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua