U58u58 1607 -20
ngbinh 1507 +20

Kiểu: Cờ úp, 11/11/2019

51 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua