dumuc 1665 +13
U58u58 1607 -13

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

28 nước, 2 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua