dumuc 1658 -18
U58u58 1614 +18

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

65 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua