U58u58 1655 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

58 nước, 6 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua