Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

37 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua