Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

37 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua