winwon 1538 +16
Tuongot 1546 -16

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

62 nước, 10 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua