winwon 1563 -19
Halam 1501 +19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

51 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua