winwon 1533 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

64 nước, 10 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ