winwon 1497 +10
thai73 1370 -10

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

90 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua