winwon 1497 +10
thai73 1370 -10

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2019

90 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua