winwon 1507 -17
china79 1480 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

69 nước, 11 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ