winwon 1474 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2019

130 nước, 10 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua