winwon 1501 +10
phat2018 1363 -10

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

32 nước, 2 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua