0982539342 1748 -26
vutuan3110 1491 +26

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

39 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua