vutuan3110 1517 +24
0982539342 1722 -24

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

20 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua