Sky82 1466 +14
Bodaigiaco1 1422 -14

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

89 nước, 9 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua