tuanlinh 1568 -7
catcat 1797 +7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua