Messi32 1426 -19
tanspace9 1352 +19

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

46 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua