datsao 1496 +8
Susi 1314 -8

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

48 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua